De club van 100

Naam: Henrie Eikemans
Naam: André Langewender
Naam: Ronnie Schmitz
Naam: Margo van Veggel
Naam: Robert van Schaijk
E: clubvan100@dukesrugby.nl

Wilt u lid worden van de Club van 100 stuur een van bovenstaande personen een E-mail of spreek ze aan op de club.

Doel:

De Club van 100 verwerft fondsen voor projecten die door de leden van de Rugbyclub The Dukes worden ondernomen en welke, naar mening van het bestuur van de Club van 100, financieel gesteund dienen te worden. Het betreft hier projecten waarvoor het bestuur van de RC The Dukes geen financiële middelen ter beschikking wil of kan stellen.

Spelregels:

 1. De leden van de Club van 100 komen minimaal 1x per jaar, onder het genot van een hapje en een drankje bij elkaar ten einden de saamhorigheid van de leden te onderstrepen.
 2. Iedereen kan lid worden van de Club van 100.
 3. De jaarlijkse bijdrage (€50, =) wordt per incasso geïnd, wanneer de bijdrage niet binnen 60 dagen betaald is verliest men het recht om lid te zijn van deze club.
 4. De leden worden vernoemd op een plaquette die in het clubhuis van de Rugbyclub The Dukes hangt.
 5. Het bestuur van de Club van 100 bestaat uit 5 leden.
 6. Voorstellen ter ondersteuning van een project dienen altijd met een meerderheid van stemmen binnen het bestuur te worden aangenomen.
 7. Bestuursleden van de Club van 100 zijn alleen die leden van de Rugbyclub The Dukes die actief in de club aanwezig zijn en die daarom inzicht hebben in het reilen en zeilen binnen de Rugbyclub.
 8. Leden van het bestuur van de Club van 100 zijn geen bestuurslid van de RC The Dukes.
 9. De jaarlijkse uitgaven dienen evenredig te worden besteed onder de verschillende doelgroepen binnen RC The Dukes.
 10. Leden van RC The Dukes, team management of leden van een evenement commissie kunnen een verzoek doen om financiële hulp voor ondersteuning van projecten, via een van de bestuursleden van de Club van 100.
 11. Projecten worden alleen financieel ondersteund als zij bijdrage leveren aan het algemeen belang of goede naam van RC The Dukes.

Een paar voorbeelden van ondersteuning door de club van 100:

 • Aanschaf van een behandel tafel voor fysio – behandelingen in het clubhuis.
 • Verzorgen eten jeugdspelers tijdens Dukestoernooien.
 • Financiële bijdragen aan verscheidene teambuilding activiteiten voor Senioren, Colts, Junioren en Cubs, financiële ondersteuning aan diverse feestelijkheden bij Turven, Benjamins en Mini’s.
 • De bar in het clubhuis betaald
 • De opleiding EHBO / AED georganiseerd en betaald.
 • Nieuwe materialen zoals tackle bags gefaciliteerd.

Mis nooit het
laatste nieuws

Word lid van onze online community en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws!