ALV The Dukes – woensdag 16 juni om 19:30 uur

ALV The Dukes – woensdag 16 juni om 19:30 uur

ALV RC The Dukes woensdag 16 juni

We nodigen jullie allen uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 16 juni 2021 om 19.30 uur. Gezien de nog geldende maatregelen vindt dit plaats op het terras van The Dukes. De agenda ziet er als volgt uit:

– Opening
– Verslag vorige ALV
– Mededelingen
– Financieel verslag & kascommissie
– Bestuursleden
– Vooruitblik
– Rondvraag

Tot de 16e!

Mis nooit het
laatste nieuws

Word lid van onze online community en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws!