Coronamaatregelen bij The Dukes

Coronamaatregelen bij The Dukes

We begrijpen dat u allemaal lockdownmoe bent. Maar omdat de trainingen grotendeels hervat zijn brengen we de nu geldende regels weer even onder u aandacht. Dit om te zorgen dat die door The Dukes en haar leden op het complex goed gevolgd worden. Zeker als in april de wedstrijden voor de Ereklasse hervat worden.

Dit zijn de voorwaarden waaronder we kunnen rugbyen:
• Het clubhuis – met toiletten en de kleedkamers – is gesloten voor alle leden, ouders en aanhang.
• Toiletbezoek is alleen voor trainende leden toegestaan. Niet voor ouders of andere toeschouwers. Want die zijn er niet. Simpel.
• Het is niet toegestaan de trainingen of wedstrijden te volgen. Ouders mogen alleen kinderen afzetten en ophalen. Omdat we niet op een besloten complex spelen gaan wij dat niet handhaven. Maar we verwachten wel dat u de club niet in diskrediet te brengt. Dus als u toch rond het veld wilt blijven, dan op de wal en niet aan de clubhuiskant.
• Alleen trainers, fysiotherapeuten, teammanagers en vrijwilligers hebben toegang tot de faciliteiten in het clubhuis (inclusief koffie en toilet). Tevens bestaat voor hen de mogelijkheid om in het clubhuis kort te overleggen. Wilt u dat ook? We zoeken nog vrijwilligers voor de bouwploeg, het feestteam en DigiDukes. Stuur gerust een mailtje naar communicatie@dukesrugby.nl

Natuurlijk proberen we hier zo ontspannen mogelijk mee om te gaan. Maar, met de nimmer aflatende hulp van de afdeling Handhaving, worden ook wij toch steeds iets kriegeliger. Het zou mooi zijn als dit gedoe snel voorbij is zodat we weer terug kunnen naar de normale situatie.

Nog een herinnering omtrent het parkeren op de Dukesparkeerplaats: daar parkeren is alleen toegestaan door contractpartners, technische dienst en bestuur. Helaas heeft de nogal ongeorganiseerde parkeersituatie zoveel gedoe opgeleverd met de scouting dat het zo moest lopen.

Het Bestuur.

Mis nooit het
laatste nieuws

Word lid van onze online community en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws!