Nieuws uit de ledenvergadering

 In Clubnieuws, Nieuws, Nieuws Jeugd, Nieuws Senioren

Zoals vorige week aangekondigd heeft het bestuur maandag 26 november op de ledenvergadering de plannen van onze club voor de komende drie jaar toegelicht. Uw verslaggever was er – samen met tientallen andere spelende en niet spelende dames en heren leden en ouders bij en noteerde – zoals elk jaar – wat wij allemaal gaan doen, wat er op ons afkomt, wat het allemaal gaat kosten en hoe we dat geld binnen gaan fietsen.

Om met dat laatst te beginnen heeft ons bestuur de plannen die leven binnen de club verzameld. Die hebben ze op een rijtje gezet samen met de financiën en de ontwikkelingen binnen en buiten de club. Netjes opgeschreven staat dit in de begroting en die is door de ledenvergadering vastgesteld. Daarmee geven de leden het bestuur opdracht deze plannen uit te (laten) voeren en te zorgen dat ze betaald (kunnen) worden. Dus wat hier onder staat hebben we afgesproken.

Belangrijk uitgangspunt bij het maken van deze afspraken was, is en blijft dat The Dukes groeit vanuit de jeugd. Vanaf de oprichting in 1974 hebben we gekozen voor continuïteit op basis van de jeugd en afgesproken dat onze jeugd de toekomst van de club is. We hadden ook al binnen twee seizoenen na de oprichting jeugdteams. Hierdoor blijft de vereniging levendig en groeit ‘ie door. Die groei doet zich dit jaar ook voor bij de damesteams. Zij kloppen nadrukkelijk aan de deur.

De komende jaren verwachten we daarom het volgende:

 • Groei van de damesteams. Zowel qua niveau als qua aantal speelsters. We hebben sinds kort een tweede damesteam en als het eerste promoveert kunnen zij vragen om dezelfde faciliteiten als de heren.
 • Verdere ontwikkeling van de jeugd. Niet alleen qua leden – in 2019 is er weer een wereldkampioenschap – maar ook van de rugby academies Zuid en de Senioren Rugby Academy.
 • Doorstroming vanuit de jeugd naar deze academies en de senioren. Een derde competitief herenteam komt eraan.
 • Meer gebruik van het clubhuis. Nog maar een paar jaar geleden –‘vrûger’ – werd dit alleen in de avonduren en in de weekends gebruikt. Vandaag de dag is het bijna elke dag overdag en/of ’s-avonds in gebruik. Hierdoor is dagelijks beheer nodig en dat kan niet meer alleen door vrijwilligers uitgevoerd worden.
 • Verbetering van de bar. We hebben het geprobeerd maar het lukt ons niet dit volledig met vrijwilligers te doen. Vooral het sluiten van de bar (en het afsluiten van het clubhuis) gaat te vaak niet goed. Daarvoor hebben we echt iemand nodig die dit coördineert en begeleidt. En een vrijwilliger die er zoveel tijd insteekt is er niet.
 • Door de continue groei en ontwikkeling van onze rugbyclub – denk aan de jeugd en de dames – hebben we meer trainers en begeleiders nodig. Dit kunnen we niet ‘zo maar’ verlangen van vrijwilligers.

Als we alles overzien krijgen we dus te maken met:

 • Toenemende kosten. Bijvoorbeeld door coördinatie van de bar en dagelijks beheer van het clubhuis. Maar ook doordat de academies meer ‘body’ moeten krijgen en er op de club meer en nog beter opgeleide trainers nodig zijn.
 • Een beloningssysteem voor rugby technische vrijwilligers in de vorm van een bonus / malus regeling zodat we de bij hen aanwezige expertise en inzet kunnen blijven gebruiken. We gaan dus door met het huidige vrijwilligersbeleid: iedereen draagt zijn steentje bij.

Daarnaast hebben we in de periode 2019-2021 ook te maken met:

 • Aflopende teruggelopen sponsorcontracten.
 • We gaan meer belasting (BTW) betalen.

Met andere woorden: we blijven groeien als club en daardoor hebben we – zoals uit de begroting blijkt – meer inkomsten nodig. Blijft over de vraag ‘hoe fietsen we dat geld binnen?‘

Wij gaan op drie manieren meer inkomsten genereren (lees ‘dit geld binnen fietsen’):

 • 1/3 via sponsoring
 • 1/3 uit het clubhuis
 • 1/3 door verhoging van de contributie. Dit omdat we hebben afgesproken dat als we het niet meer kunnen oplossen met vrijwilligers de nodige extra inzet betaald wordt uit een contributieverhoging.

Over de contributieverhoging

Omdat de contributie een aantal jaren niet verhoogd is eerst gekeken hoe hoog de contributie is bij andere rugbyclubs. Daarna is bepaald hoeveel de contributie bij The Dukes gaat stijgen. De ledenvergadering is akkoord gegaan met een verhoging met ingang van het seizoen 2019-2020 met € 50,00 voor elke senior en € 15,00 voor elk jeugdlid.

Wat hebben we nog meer afgesproken op de ledenvergadering?

 • Dat het derde team na een kampioenschap ook mag promoveren. Dat past ook bij het feit dat er een derde competitief team komt.
 • Dat Bart van de Zande (jeugd) en Marcel van Poelwijck (wedstrijdsecretaris) doorgaan als bestuurslid.
 • Dat Ruud Verdaasdonk toetreed tot het bestuur als bestuurslid technische zaken. Ruud stelt zich volgende week aan je voor.
 • Dat Geert Hendriks ervoor zorgt dat de rugby interlands uitgezonden worden op groot scherm in het clubhuis.
 • Dat Charlotte van Poelwijck ons gaat helpen met de barbezetting. Op donderdagen tijdens de training en tijdens de wedstrijden. Op die dagen verzorgt ze samen met jullie het afsluiten van het clubhuis. Ook Charlotte stelt zich nog aan je voor.
 • Zoals afgesproken blijven de ouders tijdens trainingen en wedstrijden van de jeugd de bardiensten verzorgen. De senioren draaien na de trainingen en wedstrijden hun bardiensten. Tenzij ze op een andere manier hun steentje bijdragen.
 • Tijdens de thuiswedstrijden van het eerste zetten we – vanwege de drukte – achter de bar ‘Will’s specials’ in.
 • Hans van Brakel vroeg – namens alle aanwezige leden – het bestuur na te denken over een lidmaatschap ‘met behoud van stemrecht’ maar zonder te spelen. Nu is de keuze voor oudspelers alleen tussen de volledige contributie of ondersteunend lid. Het verschil daartussen (€ 307,00 of € 40,00) wordt nu wel erg groot. Het bestuur heeft beloofd hierover met een voorstel te komen.

Heb je vragen of ideeën dan kun je die kwijt bij de secretaris van het bestuur Irene Janssens via secretaris@dukesrugby.nl

 

Contact

Laat uw naam, emailadres en een bericht achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Not readable? Change text.