Bestuursmededeling: Contributie en Lidmaatschap

 In Clubnieuws, Nieuws, Nieuws Jeugd, Nieuws Senioren

Opzegging lidmaatschap en statuswijziging voor seizoen 2018/19
Een contributiejaar is gelijk aan een seizoen en loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als je na je zes weken proefperiode niet opzegt, word je automatisch lid en ben je de clubcontributie naar rato en de volledige bondsbijdrage tot het einde van het seizoen schuldig. Rugby Nederland brengt ons als club per lid de volledige bondsbijdrage in rekening.

Een lid is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die van haar of hem in de ledenadministratie staan. Dus geef wijzigingen b.v. adres, e-mail, bankrekening altijd tijdig door aan ledenadmin@dukesrugby.nl.

Opzeggingen en statuswijzigingen omlaag voor het seizoen 2018/19 worden alleen geaccepteerd indien deze voor 1 juni 2018 worden doorgegeven via een mail aan ledenadmin@dukesrugby.nl.

Bij niet tijdige opzegging of doorgeven van statuswijzigingen zullen de consequenties voor het lid zijn en kun je een volledig seizoen contributie schuldig zijn. Bij een statuswijziging omhoog zal het verschil in rekening worden gebracht.

Afwikkeling seizoen 2017/18
Leden die tussentijds lid geworden zijn en nog niet tot het einde van het seizoen zijn gefactureerd zullen in mei 2018 via de mail een factuur ontvangen.

Leden met betalingsachterstand zullen in mei een laatste herinnering ontvangen. Bij uitblijven van een betaling voor 1 juni 2018 zal deze ter incasso worden aangeboden en zullen de extra kosten voor het lid zijn.

Seizoen 2018/19
Op de ALV van 13 november 2017 hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging indien geen vervanger voor de penningmeester wordt gevonden. Per actief lid is de verhoging € 10,00. Het inschrijfgeld wordt € 25,00.

Onder voorbehoud van eventuele wijzingen in leeftijdscategorieën en bondsbijdragen gelden de volgende contributietarieven voor seizoen 2018/19 met ingang van 1 juli 2018:

Categorie Geboortedatum Contributie
gelegen tussen 2018/19
Heren Senioren voor 01-01-2000 257,00
Dames Senioren voor 01-01-2000 257,00
Colts 01-01-2000 31-12-2002 220,00
Junioren 01-01-2003 31-12-2004 204,00
Cubs 01-01-2005 31-12-2006 192,00
Mini’s 01-01-2007 31-12-2008 182,00
Benjamins 01-01-2009 31-12-2010 176,00
Turven 01-01-2011 31-12-2012 171,00
Guppen 01-01-2013 113,00
Heren Recreanten voor 139,00
Dames Recreanten voor 139,00
Ondersteunend Lid 40,00

Eventuele verhogingen van de bondsbijdragen zullen geheel of gedeeltelijk worden doorberekend aan de leden.

De gezinskorting voor meerdere jeugdleden woonachtig op hetzelfde adres blijft bestaan.

Betalingen in termijnen blijft mogelijk alleen wordt per termijn € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Geef voor 1 juni 2018 door of je in twee, drie of vier termijnen via incasso wilt betalen via penningmeester@dukesrugby.nl.

Ouders of verzorgers van leden die via het Jeugdsportfonds willen betalen dienen dit zelf te regelen met het Jeugdsportfonds.

Tijdspad van de contributie (aan het begin van de maand van ondergenoemde data ontvangt u een factuur, tenzij u in termijnen betaalt):
• 25 juli 2018, volledig contributie of 1e termijn;
• 15 september 2018, volledige contributie voor leden die na 1 juli lid zijn geworden;
• 25 oktober 2018, Club van 100, 2e termijn van 3 of 4 en leden na 1 september;
• 25 januari 2019, leden na 1 oktober 2018, laatste termijn van 2 of 3e termijn van 4;
• 25 mei 2019, leden na 1 januari 2019, laatste termijnen

Voor eventuele wijzigingen die moeten plaatsvinden door toedoen van het lid nadat de factuur is verstuurd zal een bedrag van € 25,00 administratiekosten worden doorberekend

Als betaling van de contributie uitblijft nadat de eerste herinnering is verstuurd, zal de status van het lid in de ledenadministratie worden gewijzigd in wanbetaler. Dit houdt in dat het lid niet speelgerechtigd en verzekerd is.

Bij elke volgende herinnering zal een additionele € 10,00 administratiekosten per keer in rekening worden gebracht. Na uitblijven van betaling na de 3e herinnering zal de vordering ter incasso worden aangeboden waarbij alle aanvullende kosten ten laste van het lid komen.

Geef je wijzigingen voor 1 juni 2018 door via ledenadmin@dukesrugby.nl en/of penningmeester@dukesrugby.nl.

Harold van Gruijthuijsen
Penningmeester a.i. Rugbyclub The Dukes

Contact

Laat uw naam, emailadres en een bericht achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Not readable? Change text.