Contributie en Lidmaatschap

 In Clubnieuws

Nu het einde van het seizoen 2016/17 nadert wil ik jullie wijzen op een aantal voor de meeste van jullie hopelijk bekende zaken met betrekking tot de contributie en het lidmaatschap. Deze zijn gecommuniceerd bij elke contributiefactuur, zijn al bijna een heel jaar te lezen op onze website en die versie is niet veel anders dan die van een seizoen ervoor en ze staan vermeld op alle inschrijfformulieren vanaf 1 juli 2015. Desondanks hebben we besloten om jullie nog 14 dagen extra bedenktijd te geven.

Een contributiejaar is gelijk aan een seizoen en loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als je na je zes weken proefperiode niet opzegt, wordt je automatisch lid en ben je de clubcontributie naar rato en de volledige bondsbijdrage tot het einde van het seizoen schuldig. Rugby Nederland brengt ons als club per lid de volledige bondsbijdrage in rekening.

Leden die nog niet tot aan het einde van het seizoen zijn gefactureerd zullen aan in juli via de mail een nota ontvangen.

Als je overweegt om te stoppen met rugby of van plan bent bij een andere club te gaan spelen geef dit dan voor 15 juni 2017 via een mail aan ledenadmin@dukesrugby.nl

Ook als je bezig bent met je eindexamen en nog niet weet of je volgend jaar elders gaat studeren, adviseer ik je om je nu al af te melden. Hetzelfde geldt voor statuswijzigingen van recreant naar normaal senior lid of andersom geef het even door.

Bij niet tijdige opzegging voor 15 juni 2017 zullen de consequenties voor het lid zijn en is men voor het seizoen 2017/18 contributie verschuldigd volgens de status die hij of zij volgens de ledenadministratie per 1 juli 2017 heeft. Enige uitzondering is de statuswijziging omhoog dan zal het verschil extra worden gefactureerd.

Opzeggingen en wijzigingen worden alleen geaccepteerd indien zij via een mail aan ledenadmin@dukesrugby.nl worden doorgegeven.

Ondanks dat meerdere malen door het bestuur is aangegeven dat met de penningmeester een betalingsregeling mogelijk is, zijn er nog steeds leden die ondanks meerdere herinneringen via de mail hun contributie nog niet hebben betaald.

De komende weken zullen de leden met een betalingsachterstand en zonder betalingsregeling opnieuw een herinnering ontvangen. Bij uitblijven van een betaling voor 15 juni 2017 zal deze ter incasso worden aangeboden waarbij de extra kosten voor rekening van het lid komen.

Dus als je twijfelt of je hebt betaald of dat je je nieuwe mailadres hebt doorgegeven, stuur even een mail naar penningmeester@dukesrugby.nl
Seizoen 2017-2018
Nadat de nieuwe bondsbijdragen zijn vastgesteld door de ALV van Rugby Nederland op 1 juli 2017 zullen zo snel mogelijk de contributie tarieven voor the Dukes voor het seizoen 2017/18 worden bepaald. Wij hebben als bestuur besloten om voor komend seizoen alleen de verhoging van de bondsbijdragen door te rekenen aan onze leden. In tegenstelling tot andere seizoenen zullen we ook een gedeelte van de teambijdragen door rekenen aan de recreanten. Het inschrijfgeld voor het seizoen 2017/18 zal worden verhoogd naar € 20,00. De gezinskortingen blijven bestaan.

In de week van 3 t/m 9 juli 2017 worden de contributiefacturen uitgestuurd. De incasso zal dan rond 25 juli 2017 plaatsvinden. Van leden die geen incasso hebben afgegeven wordt verwacht dat zij voor 31 juli 2017 hun volledige contributie hebben betaald. Voor eventuele wijzigingen die moeten plaatsvinden door toedoen van het lid nadat de factuur is verstuurd zal een bedrag van € 25,00 administratiekosten worden doorberekend. Dus geef je wijzigingen op tijd door.

Indien de volledige betaling voor 1 augustus 2017 uitblijft dan zal een herinnering worden verstuurd met € 10,00 administratiekosten. De status van de leden op wie voorgaande betrekking heeft zal meteen worden veranderd in “wanbetaler” in de ledenadministratie. Dit houdt in dat het lid geen lid van Rugby Nederland zal zijn en dus niet speelgerechtigd en niet verzekerd zal zijn. Zodra de betaling door ons is ontvangen zal de status terug worden gezet.

Bij elke volgende herinnering zal een additionele € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Na uitblijven van betaling nadat de 3e herinnering is verstuurd, zal de vordering ter incasso worden overgedragen waarbij alle aanvullende kosten ten laste van het lid komen.

Personen die na de uitfacturatie van juli 2017 lid worden zullen zo snel mogelijk een factuur ontvangen met het verzoek om deze voor 31 augustus 2017 volledig te betalen.

Leden die in termijnen of via het Jeugdsportfonds willen betalen worden verzocht om voor 1 juli 2017 contact met mij op te nemen via het mailadres: penningmeester@dukesrugby.nl

Betalingen in termijnen zal nog steeds mogelijk zijn, maar ook hier worden per termijn administratiekosten in rekening gebracht.

Contact

Laat uw naam, emailadres en een bericht achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Not readable? Change text.